Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Witaj w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale

„Wywódź zacny marszałku! wiecznie trwałe mury,
Łamiąc odważnym kosztem upornej natury
Twardym lity kamieniem wzgórek okazały
Mocniąc i zdobiąc kasztet twój Pieskowej Skały.
Przewaga twoja większych rzeczy dokazuje,
Gdy skała skałę mocni i fortyfikuje,
Herb twój widząc Szwedzi, z chorągwią i z krzyżem
Rzekną: wiecznie się skało pod cię nie przybliżem.”
Wespazjan Kochowski


Nasz Informator Turystyczny poprowadzi cię po Zamku w Pieskowej Skale i okolicy. Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski Zamek w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk – dzisiejszym Szlaku Orlich Gniazd. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Jurze KrakowskoiCzęstochowskiej.


Wycieczki Zwiedzanie Historia Okolice Blog Kontakt

Wycieczki

Zapraszamy na Wycieczki Szkolne i Grupowe do Pieskowej Skały!

Pieskowa skała położona jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i jest z pewnością jego „perłą” pośród atrakcji turystycznych. Zapraszamy na zwiedzanie Pieskowej Skały połączonej ze zwiedzaniem Ojcowskiego Parku Narodowego.

Aby otrzymać indywidualną wycenę wycieczki prosimy o wysłanie poniższego formularza lub kontakt pod nr telefonu +48 12 6813692

Zwiedzanie

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Rezerwacja Wycieczek Szkolnych i Grupowych z przewodnikiem na zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale oraz atrakcji Ojcowa i Ojcowskiego Parku Narodowego: +48 12 6813692 lub info@ojcow.pl 

Więcej na stronie:


GODZINY OTWARCIA MUZEUM

pomimo remontu nawierzchni dziedzińców zamek jest otwarty do zwiedzania,
a we wnętrzach zostały przygotowane dodatkowe atrakcje.

poniedziałki – zamek nieczynny

wtorek 9.30–15.00 | dzień bezpłatny

  • wystawy: Historia Pieskowej Skały, Galeria Malarstwa Angielskiego; ostatnie wejście 14.30
  • dziedzińce: 9.00–16.30

środa–piątek 9.30–16.00

zwiedzanie dla grup minimum 10 osobowych z wcześniejszą, minimum jednodniową rezerwacją

  • wystawy: Przemiany stylowe w sztuce europejskiej (I i II piętro), Historia Zamku; ostatnie wejście 15.00 | Bilety: normalny 24 zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 68 zł
  • dziedzińce: 9.00–16.30

sobota, niedziela, święta 9.30–17.00

  • trasa wewnętrzna obejmująca:

→ zwiedzanie z przewodnikiem wystaw: Przemiany stylowe w sztuce europejskiej (I i II piętro), Historia Zamku; wejścia od 10.00 co godzinę i ostatnie wejście 15.30
→ oraz indywidualne zwiedzenie wystawy Galeria Malarstwa Angielskiego od 9.30, ostatnie wejście 16.45

    • bilety: normalny 28 zł, ulgowy 22 zł, rodzinny 80 zł
  • dziedzińce: 9.00–17.00
    • bilety na dziedzińce (zwiedzanie indywidualne): normalny 11 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 35 zł

Muzeum nieczynne: 1 listopada, 24 i 25 grudnia, 1 stycznia, 7-9 kwietnia

Informacja w związku z koronawirusem SARS-COV-2

Prosimy naszych gości o zachowanie rozwagi i odpowiedzialne zachowanie. Zalecamy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie) oraz Światową Organizację Zdrowia (www.who.int)

Zamek stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dystrybuując środki higieny wraz z informacją o właściwym sposobie korzystania z nich w sanitariatach oraz intensyfikując czyszczenie powierzchni w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego środkami do dezynfekcji.

Okolice

OJCOWSKI PARK NARODOWY

dolinapradnika ojcowski park narodowy

Ojcowski Park Narodowy leży w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 ha do 2145,62 ha.

Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 23 km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 35 km. Najdłuższy, czerwony, będący fragmentem Szlaku Orlich Gniazd, wiedzie dnem Doliny Prądnika. Niebieski szlak Warowni Jurajskich przebiega z Rudawy Doliną Będkowską, fragmentem wierzchowiny jurajskiej, następnie skrajem Ojcowskiego Parku Narodowego od strony zach. Parku, dalej końcowym odcinkiem wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy Doliną Prądnika przez Ojców do Grodziska i Skały. Szlak Dolinek Jurajskich (znaki żółte) biegnący z Krzeszowic przez większość sąsiednich dolin wchodzi na teren OPN od strony Murowni (zach.), we wsi Prądnik Korzkiewki. Na dnie Doliny Prądnika łączy się z czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i biegną razem w górę Doliny przez Ojców; tu żółty szlak Dolinek Jurajskich odchodzi w lewo i Doliną Sąspowską przez miejscowość Sąspów, a następnie Kalinów dociera do Pieskowej Skały. W Dolinie Sąspowskiej odchodzi przez Złotą Górę do Jaskini Ciemnej i na wzgórze Okopy szlak zielony wyznakowany w 1992 r. Na Złotej Górze, obok restauracji „Zajazd” bierze początek czarny szlak (lokalny) do Jaskini Łokietka. W Prądniku Korzkiewskim, w odległości ok. 1 km na pd. od granic Parku, Dolinę Prądnika przecina niebieski szlak Zabierzów – Korzkiew – Bibice. Punkt wyjścia dla wszystkich tras opisanych w przewodniku znajduje się w Parku Zamkowym (Zdrojowym) w Ojcowie.


OJCÓW

zamek w ojcowie

Miejscowość uzdrowiskowa z XIX wieku położona na dnie malowniczej Doliny Prądnika w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. W obrębie miejscowości znajdują się m.in Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z II poł. XIV wieku, Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera, budynki uzdrowiskowe Hotel po Łokietkiem i Hotel pod Kazimierzem.

Idealna baza wypadkowa do okolicznych atrakcji: Groty Łokietka, Jaskini Ciemnej, Bramy Krakowskiej, Igły Deotymy i wielu innych.


MACZUGA HERKULESA

IMG_1274 1

Jest najbardziej osobliwą skałką na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, powstałą w wyniku krasowej działalności wód i nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia skalistego. Maczuga wyróżnia się w krajobrazie swą oryginalną, izolowaną formą i stanowi bodaj najpiękniejszy akcent krajobrazowy w całej Dolinie Prądnika. Maczuga stoi na niewielkim spłaszczeniu, odpowiadającym poziomowi najniższej terasy skalnej, której wysokość w Pieskowej Skale wynosi ok. 8-12 m. Spłaszczenie to nazywa się Fortepian. Szczyt Maczugi znajduje się nieco poniżej poziomu wierzchowiny jurajskiej, a jej wysokość wynosi ok. 25 m. Była ona trzykrotnie zdobyta w l. 1933, 1935, 1936. Pierwsze wejście na jej szczyt, którego w lipcu 1933 r. dokonał Leon Witek z Katowic, zostało upamiętnione przez zdobywcę postawieniem metalowego krzyża o wysokości 2 m.


KOŚCIÓŁ I PUSTELNIA BŁ. SALOMEI

grodzisko ojcow slon

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z pocz. XIII w., z okresu walk o opiekę nad małoletnim Bolesławem Wstydliwym, a tym samym o tron krakowski między księciem wrocławskim Henrykiem Brodatym a księciem mazowieckim – Konradem. Wg Jana Długosza i niektórych późniejszych historyków gród obronny, który miał zabezpieczać Kraków wzniósł tutaj Henryk Brodaty. Pogląd na temat budowy w tym miejscu grodu przez Henryka Brodatego utrzymuje się w literaturze i wyrażają go np. M.Baliński, T.Lipiński, G.Leńczyk, W.Zin i in. W świetle ostatnich badań Stanisława Kołodziejskiego informacja ta dotyczy jednak Sułoszowej, gdzie na wzgórzu Kocica, w pobliżu zamku Pieskowa Skała powstał obronny gród na początku XIII w. (zob.s.).
Bolesław Wstydliwy objął w 1243 r. panowanie nad dzielnicą krakowską (senioralną), a kilkanaście lat później nadał Grodzisko wraz z przyległymi wioskami i późniejszą Skałą swej siostrze Salomei, która po śmierci męża, króla Halicza – Kolomana, wstąpiła w 1252 r. do klasztoru Klarysek i w 1262 r. przeniosła się tu z Zawichostu wraz z zakonem.


GROTA ŁOKIETKA

grota lokietka ojcow

Leżąca ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej, jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja -7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych, z których jedna znajduje się zaraz na początku Korytarza Głównego (na lewo po zejściu betonowymi schodami), a druga, zwana Kuchnią leży pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią. Położenie na znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, że jaskinia była wyżłobiona przez wody podziemne znacznie wcześniej niż jaskinie położone niżej, a więc wówczas, gdy dno doliny (Prądnika i Sąspowskiej) znajdowało się na poziomie dzisiejszego wejścia do jaskini. Przed wejściem znajduje się kasa biletowa, tam również czekają na zwiedzających przewodnicy. Jaskinia jest czynna w okresie V-X w godz. 9-18 (jesienią krócej); zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. W 1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie, wcześniej zwiedzano ją ze świecami.


Literatura: Józef Partyka, przewodnik OJCOWSKI PARK NARODOWY – Warszawa 1979


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ojców i Ojcowski Park Narodowy.

Kontakt

 

Niniejsza strona jest częścią Informatora Turystycznego Ojców.pl

Ojców.pl - Logo

http://www.ojcow.pl info@ojcow.pl +48 12 6813692


NAPISZ DO NAS!